Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroepen

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

Vanaf de allereerste publicaties van ‘MastCell’  in augustus 2006 werd het meteen  duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis zich concentreerden op de uitoefening van geneeskunde op farmaceutische basis.

Lees meer hier.

Versterking van de status-quo

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar  een manier om de gevestigde orde te versterken?

Lees meer hier.

De Soros-connectie

Een van de belangrijkste aanhangers van de Wikimedia Stichting is het "Open Society Institute", opgericht door de voorzitter van Soros Fund Management LLC, George Soros.

Lees meer hier.

Dr. Rath

Dr. Rath is medisch dokter, wetenschapper en voorstander van een natuurlijke, betaalbare en effectieve gezondheidszorg in de hele wereld. Hij is de oprichter van een wetenschappelijk en medisch Onderzoeksinstituut , die toonaangevend is op het gebied van de wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheidszorg.

De wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. Rath en de wetenschappelijke bijdragen van zijn onderzoeksteam zijn gericht op een natuurlijke preventie en daarmee vermindering van de meest voorkomende hedendaagse ziekten, zoals hart- en vaatziekten en kanker. De enorme wetenschappelijke vooruitgang van Dr. Rath en zijn team op dit gebied heeft al zijn ingang gevonden in de geneeskunde. Deze vooruitgang in de gezondheidszorg is een grote bedreiging geworden voor de farmaceutische biljoenenhandel. Zij is afhankelijk van de handel in ziekten als markt voor zijn gepatenteerde geneesmiddelen. De transitionele aard van zijn onderzoek – en de gevolgen ervan voor de mensheid – werden samengevat in een recente lezing van Dr. Rath, die gepresenteerd werd in Warschau, Polen.

Door zijn rol als pionier van deze wetenschappelijke overgang in de gezondheidszorg is Dr. Rath het doelwit geworden van aanvallen van de gevestigde orde: de farmaceutische investeringshandel. Het is veelzeggend dat de beleggingshandel van biljoenen dollars in de sectoren van de farmaceutische en petrochemische producten, beheerd wordt door dezelfde financiële groepen namelijk het Olie- en geneesmiddelenkartel.

Volgens de analyse van Dr. Rath en zijn team mogen deze twee overgangen voor de mensheid, de bevrijding van de afhankelijkheid van olie en gepatenteerde geneesmiddelen, niet gescheiden worden. Daarom pleit hij in zijn recente openbare verklaringen in de New York Times ook zo sterk voor ontwikkelingen in de sector van de alternatieve energie.

Hoofdgebieden van wetenschappelijke bijdragen van Dr. Rath en zijn team

De bijdragen van Dr. Rath als het ‘geweten van de wereld’

Over de afgelopen twee decennia heeft Dr. Rath het lot van andere “vernieuwende” personen gedeeld. Terwijl hij de gezondheid en voorspoed van de hele mensheid probeerde vooruit te helpen, werd hij het doelwit van een hevige tegenstand van de gevestigde orde – in dit geval het olie- en geneesmiddelenkartel.

De uitdagingen van het kartel hebben Dr. Rath ertoe genoopt de geschiedenis van de investeringshandel in olie en geneesmiddelen te onderzoeken. Zijn bevindingen zijn van het grootste belang voor deze en toekomstige generaties:

Het olie- en geneesmiddelenkartel is verantwoordelijk voor de grootste misdaden in de geregistreerde geschiedenis van de mens.

Het olie- en geneesmiddelenkartel werd in zijn poging om maximale winst te boeken en de wereld te controleren de grootste financier van

Deze feiten zijn gedocumenteerd in de historische dossiers van het Tribunaal van Neurenberg voor oorlogsmisdaden tegen het olie- en geneesmiddelenkartel IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST). Het is verbazingwekkend – Het kartel is blootgelegd als de drijvende economische kracht en financier van WW II – dat deze dossiers gedurende zeven decennia verborgen bleven in archieven.

Na WW II, toen de tweede poging tot een militaire verovering van de wereld was mislukt, hergroepeerde het kartel zich. De zogenaamde ‘EU Brussel’ werd gelanceerd – voltooid in 2007 – als de nieuwe machtsbasis voor de controle van Europa – en uiteindelijk de wereld. De blauwdrukken voor dit politieke lichaam  werden ontleend aan de ontwerpen van de nazi's/het kartel, en werden geïmplementeerd door vroegere nazifunctionarissen. De details van deze verbazingwekkende overname van een volledig continent zijn gedocumenteerd in het boek ‘The Nazi Roots of the Brussels EU’ (De nazi-oorsprong van de EU Brussel).

Voor inspanningen om iedereen in de wereld bewust te maken van de ondernemingsbelangen die aan de basis lagen van WW II. Kreeg de Dr. Rath Stichting de ‘Relay of Life’ erkenning van de overlevenden van het concentratiekamp van Auschwitz. Hun mandaat ‘Never Again!’ vormt het motief voor de open brieven van Dr. Rath in de New York Times, en is een leidend beginsel van zijn inzet voor wereldvrede en rechtvaardigheid.