Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroepen

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

Vanaf de allereerste publicaties van ‘MastCell’  in augustus 2006 werd het meteen  duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis zich concentreerden op de uitoefening van geneeskunde op farmaceutische basis.

Lees meer hier.

Versterking van de status-quo

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar  een manier om de gevestigde orde te versterken?

Lees meer hier.

De Soros-connectie

Een van de belangrijkste aanhangers van de Wikimedia Stichting is het "Open Society Institute", opgericht door de voorzitter van Soros Fund Management LLC, George Soros.

Lees meer hier.

Wikipedia: Versterking van de gevestigde orde

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar nog een manier om de gevestigde orde  te versterken?

Vanuit het standpunt van de oprichters moet Wikipedia zeker gezien worden als een overweldigend succes. Als project van een meertalige, online encyclopedie met vrije inhoud, die werd gecreëerd in 2001, en werd opgesteld door vrijwilligers uit de hele wereld, is Wikipedia snel uitgegroeid tot een van de top tien websites wat betreft populariteit.

Zoals blijkt uit het onderstaande artikel, kan Wikipedia soms erg onnauwkeurig zijn – vooral in het geval van artikels over onderwerpen met betrekking tot natuurlijke, niet-farmaceutische vormen van gezondheidszorg. Omdat de redacteurs van Wikipedia verplicht zijn hun referenties te baseren op medische tijdschriften en boeken gepubliceerd door "gerespecteerde uitgeverijen" en mainstreamkranten. Wordt in feite veel van de inhoud over gezondheidszorg voornamelijk over pro-farmaceutische en corporatistische ideologieën kracht bijgezet die dagelijks via 's werelds grote media en publicatiekanalen worden geserveerd.

Streefdoelen van Wikipedia

Hoewel er enige discussie bestaat over het feit of hij de enige oprichter dan wel de medeoprichter van Wikipedia moet worden genoemd. Bestaat er geen twijfel dat Jimmy Wales, een Amerikaanse Internetondernemer, de publieke stroman is. Voor de media van de wereld zijn Wales en Wikipedia blijkbaar evenzeer synoniem geworden als Gates en Microsoft of Branson en Virgin. Daarom is het niet verbazingwekkend dat Wales blijkbaar grote ambities heeft met Wikipedia, zoals voornamelijk blijkt uit de volgende twee fragmenten uit een interview dat hij gaf in 2004:

"Het is mijn bedoeling om iedere persoon in de wereld een kopie van Wikipedia aan te bieden in zijn of haar eigen taal. Het is mijn bedoeling om gratis tekstboeken uit ons wikibooks-project ter beschikking te stellen om het onderwijs in ontwikkelingslanden radicaal te veranderen door de kostprijs van de inhoud te verlagen."

"Stelt u een wereld voor waarin iedere persoon op aarde gratis toegang krijgt tot de som van alle menselijke kennis. Dat is waar wij aan werken."

Opzienbarend nieuws, nietwaar? Uiteindelijk kan je, als het je streefdoel is om de inhoud van je website te laten gebruiken als toekomstige basis voor het onderwijs van iedereen op aarde, er maar beter voor zorgen dat je inhoud correct is en dat het lezers aanspoort om met een open geest nieuwe ideeën te benaderen.

Ondanks de hele hype rond Wikipedia, schiet het op dit gebied helaas tekort. Hoewel de beleids- en richtlijnen in theorie zijn ontworpen om te garanderen dat de artikels betrouwbaar zijn en een neutraal standpunt innemen, is het een feit dat dit in de praktijk niet altijd het geval blijkt te zijn.

Wat betreft de artikels met betrekking tot gezondheidszorg, zet Wikipedia door medewerkers effectief te dwingen om zich voor hun materiaal en referenties te baseren op wat beschouwd wordt als "betrouwbare bronnen" . Conventionele medische tijdschriften, boeken gepubliceerd door "gerespecteerde uitgeverijen", mainstreamkranten enzovoort. Daarmee bieden ze allesbehalve toegang tot de som van alle menselijke kennis. Eigenlijk zetten ze alleen maar dezelfde pro-farmaceutische en corporatistische ideologieën kracht bij die dagelijks via 's werelds grote media en publicatiekanalen worden geserveerd.

Denkt u nu dat deze laatste zin overdreven was?

Bent u een persoon die alles gelooft wat in uw dagblad staat en op het TV-journaal ziet? – (kranten en nieuwsagentschappen zijn immers vrij van vooroordelen en hebben een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten, nietwaar?) – dan is dit misschien een goed moment om uw computer uit te schakelen, en uw dagblad te nemen of de TV aan te zetten.

Als u echter weet dat journalisten die ons vertellen dat het innemen van vitaminesupplementen onze levensverwachting kan verlagen soms onder druk worden gezet om de studies te ondersteunen waarin deze beweringen worden gemaakt. Dat vage inlichtingendiensten zwarte propaganda verspreiden om de publieke opinie te manipuleren – en dat deze gewoonweg massaal wordt geslikt door de media, beseft u misschien dat wat u leest in uw dagblad of ziet op het TV-journaal niet alles zo betrouwbaar is. Als we dit doortrekken geldt dit ook voor wat we lezen op Wikipedia.

Verifieerbaarheid – niet waarheid of objectiviteit

Waarheid en objectiviteit zijn de gebieden waarop Wikipedia helaas tekortschiet. Terwijl de beleids- en richtlijnen van Wikipedia theoretisch zijn ontworpen om te garanderen dat de artikels betrouwbaar zijn en een neutraal standpunt innemen, is dit niet altijd het geval.

Hoe absurd het ook mag klinken, het criterium voor een publicatie in Wikipedia is verifieerbaarheid, en niet waarheid. Met andere woorden, als lezers kunnen controleren of materiaal dat werd toegevoegd aan Wikipedia al eerder werd gepubliceerd door een zogeheten "betrouwbare bron", is er geen verdere verificatie van de correctheid vereist. Het maakt niets uit of het materiaal al dan niet waarheidsgetrouw is – of wat dat betreft zelfs niet of Wikipedia of zijn redacteurs denken dat het waarheidsgetrouw is – zolang maar kan aangetoond worden dat het materiaal gepubliceerd werd door bijvoorbeeld een nieuwsagentschap als Reuters of een vergelijkbare bron. Dit wordt voldoende betrouwbaar geacht om opgenomen te worden in Wikipedia.

Een voorbeeld van verdraaiing van de Wikipedia-informatie: "In 2005 verspreidde de stichting volgens Reuters tienduizenden pamfletten in arme Zuid-Afrikaanse kleurlingenwijken, met de bewering dat de hiv-medicatie "vergif" was, en met het dringende verzoek aan hiv-positieve mensen om voor Rath's vitamines te kiezen."

Bron van Wikipedia: De bron die werd gebruikt voor deze bewering is een nieuwsbericht op de website aegis.org die beweerde dat het afkomstig was van het nieuwsagentschap Reuters. Het AIDS Education Global Information System (AEGIS) openbaarde dat de website van de organisatie “was mogelijk gemaakt door de onbeperkte financiering van Boehringer Ingelheim, … Bristol-Myers Squibb Company, … Roche and Trimeris.” Allemaal bedrijven die zeer nauw betrokken zijn bij – en massale woekerwinsten maken met – de multimiljarden ARV-handel die werd opgebouwd rond de aids-epidemie. De enige andere website met enig aanzien is thebody.com, een site met sponsors zoals Abbott Laboratories, BioForm Medical, Inc., Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Bristol-Myers Squibb Virology, Bio-Technology General Corp., Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Hoffman-La Roche Inc., Ligand Pharmaceuticals Inc., Merck & Co., Inc., Monogram Biosciences, Inc., Ortho Biotech Products, L.P., Pfizer Inc., Tibotec Therapeutics en Virco . Bedrijven die allemaal afhankelijk zijn van het voortbestaan van de aids-epidemie voor de verkoop van hun geneesmiddelen.

De waarheid is dat de Dr. Rath Gezondheidsstichting Afrika informatiefolders heeft verspreid in Zuid-Afrikaanse kleurlingenwijken, om de mensen te informeren over de gevaren van de ARV-medicatie. Deze folders informeerden de mensen van Zuid-Afrika ook over de wetenschappelijk gedocumenteerde voordelen van vitamines om de werking van het immuunsysteem te verbeteren. Het is niet waar dat ze de mensen dwingend verzochten om te kiezen voor een bepaald merk van vitamines. Hetzij van Dr. Rath of van een ander willekeurig merk.

Het feit dat de Dr. Rath Stichting zogenaamd "tienduizenden" pamfletten verspreid heeft kan niet worden aangetoond. Tot op heden is niemand met ook maar één pamflet voor de dag gekomen om deze onjuiste bewering te verifiëren. Dit zal ook nooit gebeuren, want de Stichting heeft nooit pamfletten gedrukt waarop deze verklaringen te lezen zijn. Wie geïnteresseerd is in wat er werkelijk op deze pamfletten stond, kan ze hierhier en hier online bekijken.

Bekendmaking van een van de poortwachters van het olie- en geneesmiddelenkartel in Wikipedia

In de meeste normale encyclopedieën zijn de artikels geschreven door mensen die experts zijn in de onderwerpen waarover ze schrijven. Met andere woorden, je verwacht niet dat artikels over onderwerpen zoals Alternatieve geneeskundeMegavitaminetherapieNatuurgeneeskunde en Orthomoleculaire geneeskunde geschreven worden door conventionele dokters en voorstanders van farmaceutische geneesmiddelen. Op Wikipedia kan, op een klein aantal uitzonderingen na, echter letterlijk iedereen die de site bezoekt een willekeurig artikel bewerken. Het gevolg is dat de artikels op Wikipedia over niet-farmaceutische vormen van geneeskunde uit gewoonte zijn geschreven vanuit een uiterst sceptisch gezichtspunt. Deze worden effectief "bewaakt" door redacteuren die een sterke en openlijke voorkeur hebben voor de farmaceutische geneeskunde.

Een voorbeeld van een dergelijke redacteur is een Beheerder van Wikipedia die bekend is onder de naam 'Mastcell'. Hij maakte, vanaf zijn eerste bewerkingen in augustus 2006, meteen duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis – en waarschijnlijk zelfs zijn loopbaan – geconcentreerd is op de uitoefening van de farmaceutische geneeskunde. (Daarbij is het interessant dat Ilena Rosenthal – een op natuurlijke gezondheidszorg georiënteerde redactrice die voor onbepaalde tijd uitgesloten is door Wikipedia – heeft gesuggereerd dat 'MastCell' "waarschijnlijk" David H. Gorski is. Gorski, een vroegere hoogleraar aan de UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School in New Jersey, en vandaag de dag een oncoloog-chirurg in het Barbara Ann Karmanos Cancer Institute in Michigan, Verenigde Staten).

Als lid van het WikiProject Geneeskunde van Wikipedia, bewerkte Mastcell zijn eerste artikel over onderzoek van beenmerg. Daarna begon hij bijdragen te leveren aan artikels over faramaceutische geneesmiddelen zoals onder meer DasatinibVinblastineDoxorubicineBleomycine en Dacarbazine, en aan artikels over medische specialiteiten zoals beenmerghypernatremieflow-immunotypering,anatomische geneeskunde, de geschiedenis van kankerchemotherapiechemotherapiebloedtransfusieen onvoorziene bloedtransfusiereactiesHodgkin lymfoomhemolytische ziekte bij pasgeborenensikkelcelanemiethrombotische thrombopenische purpuraniet-Hodgkin lymfoommelanoomacute myeloïde leukemiemyelodysplastisch syndroomgranulocytisch sarcoomchronische myeloïde leukemieleukemoïde reactieneutrofiliemyeloperoxidaseischemische colitis,hematopoïetische stemceltransplantatie en oesofageale spataders.

Andere eerdere bijdragen van Mastcell aan Wikipedia waren onder andere de aanmaak van een pagina over exsanguinatie-transfusie (een medische behandeling waarbij de rode bloedcellen of bloedplaatjes van een persoon worden verwijderd en vervangen door bloedproducten van een transfusie); toevoeging van het logo aan het artikel over het  Fred Hutchinson Cancer Research Center en de bewerking van het artikel over farmaceutische marketing. Concluderend is hij dus de minst geschikte persoon om het Wikipedia-artikel over Dr. Rath te bewerken.

Mastcell begon het artikel over Dr. Rath te bewerken op 31 augustus 2006, toen hij onder andere publiceerde om Dr. Rath ervan te beschuldigen een aids-ontkenner te zijn. Dit was natuurlijk een absurde beschuldiging, omdat Dr. Rath nooit het bestaan van het humane immunodeficiëntievirus (hiv) had ontkend.

Sindsdien heeft MastCell, zoals eerder werd vermeld, voortdurend gepleit voor de opname in het artikel van de bewering dat de Stichting "tienduizenden pamfletten in de arme Zuid-Afrikaanse kleurlingenwijken had verspreid… met het dringende verzoek aan hiv-positieve mensen om voor Rath's vitamines te kiezen", ondanks het feit dat deze bewering aantoonbaar onjuist is.

Bovendien heeft hij duidelijk verklaringen van Dr. Rath zelf in het artikel verwijderd ondanks het feit dat deze volgens de Richtlijnen van Wikipedia over biografieën van levende personen in bepaalde gevallen duidelijk worden toegestaan.

Het opmerkelijkst van alles is dat MastCell ook de verwijzing in het artikel naar een vonnis van de rechtbank dat in 2006 werd uitgesproken in Kaapstad, Zuid-Afrika, heeft verwijderd. In dit vonnis verklaarde de rechter uitdrukkelijk dat hij er niet van overtuigd was dat de volgende uitspraken over de Treatment Action Campaign(TAC) lasterlijk waren:

Deze feiten in acht nemende en wetende dat de TAC in werkelijkheid op actieve wijze het gebruik van giftige antiretrovirale geneesmiddelen bevordert, zijn de aanvallen van MastCell op Dr. Rath duidelijk in strijd met de Wikipedia-richtlijnen.Die momenteel dus door de vingers worden gezien in het Wikipedia-artikel over de TAC.

Het Wikipedia-artikel over de Treatment Action Campaign – Een klassiek voorbeeld van dubbele normen?

Op het moment waarop dit wordt geschreven (juli 2008) is het Wikipedia-artikel over de Treatment Action Campaign (TAC) duidelijk in strijd met een aanzienlijk aantal officiële beleids- en richtlijnen die de redacteurs behoren te volgen.

Het artikel bevat bijvoorbeeld geen enkele referentie. Dit is duidelijk in strijd met de richtlijnen over bronvermelding van Wikipedia. Die vereisen dat artikels gebaseerd moeten zijn op betrouwbare bronnen  die gepubliceerd werden door derde partijen met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en controle van feiten. Aangezien MastCell deze eisen stelt aan het artikel over Dr. Rath, lijkt het dus alleen maar redelijk dat er van hem ook verwacht wordt dat hij hetzelfde doet in het artikel over de TAC.

Het artikel over de TAC blijkt ook in strijd te zijn met de Wikipedia-richtlijn om geen "origineel onderzoek of originele ideeën te publiceren." Hoe vreemd het ook mag klinken, ongepubliceerde feiten, argumenten, speculaties of ideeën, en iedere vorm van niet gepubliceerde analyse of synthese van gepubliceerd materiaal is niet toegestaan in Wikipedia. Daarom zou de openingszin van het artikel, waarin de TAC wordt beschreven als "uniek omdat ze de onderwerpspecifieke, doelgerichte tactieken van directe actie van Noord-Amerikaanse aids-groepen zoals ACT UP combineren met de cultuur en organisatie van de Zuid-Afrikaanse vakbonds- en anti-apartheidsbewegingen", moeten worden verwijderd, tenzij er een specifieke referentie voor kan worden aangehaald.

Daarnaast kan ook niet worden gezegd dat het artikel is geschreven vanuit een neutraal standpunt. Voor een fraseologie die een organisatie beschrijft als "uniek", is bijvoorbeeld, in overeenstemming met Wikipedia's eigen regels, een ondersteunende referentie vereist, en als deze niet beschikbaar is, moet de vermelding worden verwijderd.

Kortom het artikel over de Treatment Action Campaign zou gelabeld moeten worden  als een artikel met meerdere problemen tot alle eerder vermelde schendingen gecorrigeerd zijn. Tot dat het artikel volledig conform is met de  beleids- en richtlijnen van Wikipedia en vanuit een neutraal standpunt is geschreven, kunnen we er alleen maar van uitgaan dat MastCell het niet erg vindt dat Wikipedia dubbele normen hanteert zoals deze.

Tot slot

Wikipedia is de spreekbuis van de promotors van giftige ARV-geneesmiddelen in heel Afrika. Tegelijkertijd twijfel zaait over wetenschappelijk onderbouwde behandelingen van aids met middelen uit de natuurlijke gezondheidszorg. Wetenschappers schandaliseert die durven opkomen tegen deze onscrupuleuze handel in geneesmiddelen voor de aids-epidemie.

Voorbeelden zoals dit document, kan door iedereen worden bekeken. De redenen waarom George Soros en andere belanghebbenden van het olie- en geneesmiddelenkartel Wikipedia hielpen opzetten en controleren om hun eigen zakelijke belangen te dienen.