Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroepen

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

Vanaf de allereerste publicaties van ‘MastCell’  in augustus 2006 werd het meteen  duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis zich concentreerden op de uitoefening van geneeskunde op farmaceutische basis.

Lees meer hier.

Versterking van de status-quo

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar  een manier om de gevestigde orde te versterken?

Lees meer hier.

De Soros-connectie

Een van de belangrijkste aanhangers van de Wikimedia Stichting is het "Open Society Institute", opgericht door de voorzitter van Soros Fund Management LLC, George Soros.

Lees meer hier.

Hoe de feiten niet welkom zijn op Wikipedia wanneer u vraagtekens zet bij de belangen van de miljarden geneesmiddelenindustrie

Tussen februari 2008 en april 2009 probeerden wij met enkele vrijwilligers enkele van de belangrijkste feitelijke onjuistheden en opvallend vooringenomen uitspraken in het Wikipedia-artikel over Dr. Rath te verbeteren. Dit zou een verbazingwekkende ervaring worden.

Onze inspanningen werden in vele gevallen in enkele uren – en soms zelfs in enkele minuten ongedaan gemaakt. Dit gebeurde zelfs als onze redacties volledig overeenstemden met de kernregels van Wikipedia, zoals de vereiste om gebaseerd te zijn op betrouwbare, door derde partijen gepubliceerde bronnen, met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten.

Bijvoorbeeld: onze poging om het regelrechte vooroordeel en de grove feitelijke onnauwkeurigheden in de inleiding van het artikel in evenwicht te brengen – door de vermelding op te nemen van het feit dat de patiënten van het Silondoloze vitamineprogramma in Khayelitsha, gratis vitamines kregen van onze stichting, in het openbaar het gebruik ervan hebben bevestigd – werd bijna onmiddellijk verwijderd door MastCell, ondanks het feit dat wij een vooraanstaande Zuid-Afrikaanse krant, de Cape Argus, hadden opgegeven als onze bron.

Zo werd ook na enkele uren onze poging verwijderd om melding te maken van de uitspraak van een Duitse arrondissementsrechtbank: Een Duitse krant kreeg een uitdrukkelijk verbod om te vermelden dat Dr. Rath vitamines tegen aids verkocht in Afrika. Dit werd  verwijderd door Keepcalmandcarryon, ondanks het feit dat wij een link naar de uitspraak van de rechtbank hadden vermeld als bewijs.

Zo werd, duidelijk in strijd met Wikipedia's eigen regels betreffende het gebruik van betrouwbare bronnenonze poging om de vermelding van een nieuwsartikel gepubliceerd door het officiële Malaysian National News Agency – waarin Dr. Rath werd beschreven als een “wereldberoemde arts en onderzoekswetenschapper in natuurlijke gezondheidszorg” – op te nemen verwijderd door een redacteur bekend onder de naam 'Ronz', Hij beweerde dat dit nieuwsagentschap een “slechte bron” is. Onze poging om dit materiaal opnieuw te publiceren, op grond van het argument dat de vermelding van het Malaysian National News Agency als bron duidelijk overeenstemt met de regels van Wikipedia betreffende betrouwbare bronnen, werd in een kwestie van uren opnieuw geweigerd, ditmaal door een redacteur bekend onder de naam 'Verbal'.

Uit deze ervaringen concludeerden wij uiteindelijk dat een elite van geheimzinnige redacteurs op hoog niveau nu verantwoordelijk is voor de controle van de inhoud van Wikipedia.Bovendien alle bewerkingen die worden opgesteld door personen die niet tot deze groep behoren een steeds grotere kans lopen om verwijderd te worden.

Het is dan ook veelzeggend dat nu blijkt dat onze conclusies worden bevestigd door een recent onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Ed H Chi, een wetenschapper die werkzaam is in het Palo Alto Research Center in Californië.

Dit is echter nog niet alles, want alsof al het bovengenoemde nog niet erg genoeg is, vereisen de  nieuwe regels op Wikipedia blijkbaar dat een zogenaamde “ervaren” redacteur nu moet instemmen met alle wijzigingen die worden aangebracht in artikels over mensen die in leven zijn, voordat deze online kunnen worden gezet. Met andere woorden, de talrijke feitelijke onjuistheden en regelrecht vooringenomen uitspraken in het Wikipedia-artikel over Dr. Rath zijn nu officieel “beschermd” door MastCell, Keepcalmandcarryon en consorten, die onderling de volledige controle over de inhoud van het artikel voor hun rekening kunnen nemen.

Ondertussen blijft Jimmy Wales, de openbare stroman en zelfverklaarde spirituele leider van Wikipedia, al het mogelijke in het werk stellen om de buitenwereld de indruk te geven dat zijn online encyclopedie een onafhankelijk geesteskind is van het Internettijdperk, dat beheerd wordt door een klein leger vrijwilligers die zich inzetten om getrouwe en onafhankelijke informatie te verspreiden.

Waarom hij echter denkt dat er iemand is die hem zou moeten geloven gaat ons verstand te boven.

Ondertussen begint het op het Internet te wemelen van de beweringen dat Wales een ontmoeting heeft gehad met popstar Bono – een man die wereldwijd bekend is om zijn promotie van ARV-geneesmiddelen – en dat ze het gehad hebben over het dumpen van de redacteur-vrijwilligers van Wikipedia om vakmensen aan te nemen.

En dan is er natuurlijk ook nog de zaak van de topbeheerders van de site die naar verluidt een geheime mailinglijst voor insiders gebruiken om met harde hand op te treden tegen opgemerkte bedreigingen van hun machtspositie.

Welbeschouwd: een website die beweert doorzichtig te zijn en zich diep te bekommeren over de kwaliteit van zijn werk. De zogenaamde visie die erop na wordt gehouden – een wereld waarin elke persoon vrij informatie kan delen om bij te dragen aan de som van alle kennis – staat ongetwijfeld sterk in contrast met de waarheid.