Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroepen

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

Vanaf de allereerste publicaties van ‘MastCell’  in augustus 2006 werd het meteen  duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis zich concentreerden op de uitoefening van geneeskunde op farmaceutische basis.

Lees meer hier.

Versterking van de status-quo

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar  een manier om de gevestigde orde te versterken?

Lees meer hier.

De Soros-connectie

Een van de belangrijkste aanhangers van de Wikimedia Stichting is het "Open Society Institute", opgericht door de voorzitter van Soros Fund Management LLC, George Soros.

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

In de meeste normale encyclopedieën zijn de artikels geschreven door mensen die experts zijn in de onderwerpen waarover ze schrijven. Met andere woorden, je verwacht niet dat artikels over onderwerpen zoals Alternatieve geneeskundeMegavitaminetherapieNatuurgeneeskunde en Orthomoleculaire geneeskunde geschreven zijn door conventionele dokters en voorstanders van farmaceutische geneesmiddelen. Op Wikipedia kan, op een klein aantal uitzonderingen na, echter letterlijk iedereen die de site bezoekt een willekeurig artikel bewerken. Het gevolg is dat de artikels op Wikipedia over niet-farmaceutische vormen van geneeskunde gewoonlijk zijn geschreven vanuit een uiterst sceptisch gezichtspunt, en effectief worden “bewaakt” door redacteurs die een sterke en openlijke voorkeur vertonen voor de farmaceutische geneeskunde.

This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.This applies to Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Is MastCell David H. Gorski? Gorski, een oncoloog-chirurg van het Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, werd tijdens het afgelopen decennium gefinancierd door institutionele fondsen, het ministerie van Defensie, het National Cancer Institute, de ASCO Foundation en de Breast Cancer Research Foundation. Hij krijgt momenteel (in 2011) een beurs van €30.000 van Farmabedrijf Bayer.

Klik hier om meer te weten te komen over Gorski's banden met de geneesmiddelen-industrie.

Een voorbeeld van een dergelijke redacteur is een Beheerder van Wikipedia die bekend is onder de naam ‘Mastcell’. Hij maakte, vanaf zijn eerste bewerkingen in augustus 2006, meteen duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis – en waarschijnlijk zelfs zijn loopbaan – geconcentreerd is op uitoefening van de farmaceutische geneeskunde.

Als lid van het WikiProject Geneeskunde van Wikipedia, bewerkte Mastcell zijn eerste artikel over onderzoek van beenmerg. Daarna begon hij bijdragen te leveren aan artikels over farmaceutische geneesmiddelen zoals onder meer DasatinibVinblastineDoxorubicine,Bleomycine en Dacarbazine, en aan artikels over medische specialiteiten zoals beenmerghypernatremieflow-immunotyperinganatomische geneeskunde, de geschiedenis van kankerchemotherapiechemotherapiebloedtransfusie enonvoorziene bloedtransfusiereactiesHodgkin lymfoomhemolytische ziekte bij pasgeborenensikkelcelanemiethrombotische thrombopenische purpuraniet-Hodgkin lymfoommelanoomacute myeloïde leukemiemyelodysplastisch syndroom,granulocytisch sarcoomchronische myeloïde leukemieleukemoïde reactieneutrofiliemyeloperoxidaseischemische colitishematopoïetische stamceltransplantatie en oesofageale spataders.

Andere vroege bijdragen van Mastcell aan Wikipedia waren onder andere de aanmaak van een pagina over exsanguinatie-transfusie (een medische behandeling waarbij de rode bloedcellen of bloedplaatjes van een persoon worden verwijderd en vervangen door bloedproducten van een transfusie), toevoeging van het logo aan het artikel over het Fred Hutchinson Cancer Research Center en de bewerking van het artikel over farmaceutische marketing. Welbeschouwd is er dus moeilijk iemand te vinden die minder geschikt is om het Wikipedia-artikel over Dr. Rath te bewerken.

Mastcell begon het artikel over Dr. Rath te bewerken op 31 augustus 2006, toen hij  onder andere publiceerde dat Dr. Rath een aids-ontkenner is. Dit was natuurlijk een absurde beschuldiging, omdat Dr. Rath nooit het bestaan van het humane immunodeficiëntievirus (hiv) had ontkend.

Sindsdien heeft MastCell verklaringen van Dr. Rath zelf in het artikel verwijderd ondanks het feit dat deze volgens de Richtlijnen van Wikipedia over biografieën van levende personen in bepaalde gevallen duidelijk worden toegestaan.

Misschien wel het opmerkelijkst van alles, is dat MastCell ook de verwijzing in het artikel naar een vonnis van de rechtbank dat in 2006 werd uitgesproken in Kaapstad, Zuid-Afrika, heeft verwijderd. In dit vonnis verklaarde de rechter uitdrukkelijk dat hij er niet van overtuigd was dat de volgende uitspraken over de Treatment Action Campaign(TAC) lasterlijk waren:

In een veelzeggende publicatie, in augustus 2008, over een artikel over Wikipedia suggereerden wij dat MastCell misschien wel David H. Gorski – een oncoloog-chirurg in het Barbara Ann Karmanos Cancer Institute in Michigan, Verenigde Staten – kon zijn. MastCell bekende gelijk dat zijn identiteit achterhaald was en kondigde aan op zijn overlegpagina in Wikipedia dat hij “voor de nabije toekomst een stap aan het terugnemen is van de meeste administratieve zaken”.

Een stap terugnemen naar waar? Zijn job in Michigan als oncoloog-chirurg? Als dit zo is, is het zeker dat hij er vaak afwezig is. Een analyse van de uren werk van MastCell op Wikipedia  duidt erop dat zijn baas zeer gul is wat betreft de tijd die hij niet op zijn werk doorbrengt. Of is misschien het bewerken van Wikipedia zijn job…