Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroepen

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

Vanaf de allereerste publicaties van ‘MastCell’  in augustus 2006 werd het meteen  duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis zich concentreerden op de uitoefening van geneeskunde op farmaceutische basis.

Lees meer hier.

Versterking van de status-quo

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar  een manier om de gevestigde orde te versterken?

Lees meer hier.

De Soros-connectie

Een van de belangrijkste aanhangers van de Wikimedia Stichting is het "Open Society Institute", opgericht door de voorzitter van Soros Fund Management LLC, George Soros.

Lees meer hier.

Het evenwicht herstellen: Feiten scheiden van fictie in de beoordeling van Wikipedia op Dr. Rath

De politieke voorloper van Wikipedia is de propaganda-machine van het olie- en geneesmiddelenkartel in het Duitsland van de jaren '30. Dit kartel werd gesponsord door BAYER, BASF en HOECHST, toen verenigd in het beruchte IG FARBEN olie- en geneesmiddelenkartel. De volledige Duitse maatschappij werd bedrogen, omdat de ware aard van de nazi-IG Farben-coalitie verborgen werd gehouden. Op de bovenstaande foto het hoofdkantoor van de onderneming IG Farben in Frankfurt.

Wikipedia is een modern propaganda-instrument voor de gevestigde orde, het olie- en geneesmiddelenkartel.

Het olie- en geneesmiddelenkartel biedt de wereld handelsproducten aan die verouderd zijn (petrochemische stoffen in plaats van hernieuwbare energieën) en gevaarlijk zijn (giftige farmaceutische producten in plaats van wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheidszorg).

In zijn strijd voor economische overleving en sociale aanvaarding heeft het olie- en geneesmiddelenkartel de moderne media, waaronder internet, in haar macht.

In het kader van zijn misleidingsplan onthult het olie- en geneesmiddelenkartel zijn ware identiteit of economische belangen niet. Het neemt een pose aan en paradeert in de zogenaamde ‘sociale media’, ‘open encyclopedieën’ en andere schijnvertoningen.

De politieke voorloper van Wikipedia is het propaganda-apparaat van het olie- en geneesmiddelenkartel in het Duitsland van de jaren '30. Dit kartel werd gesponsord door BAYER, BASF en HOECHST, destijds verenigd in het beruchte IG FARBEN olie- en geneesmiddelenkartel. De volledige Duitse maatschappij werd bedrogen, omdat de ware aard van de nazi-IG Farben-coalitie verborgen werd gehouden.

Het IG Farben-kartel hield er in die tijd ‘informatiekantoren’ op na in meer dan 100 landen, die voor de nazi-kartelcoalitie dienst deden als wereldwijde propagandabasis.

Het nazi regime uit de jaren '30 werd het model voor de hedendaagse ‘beweging’ die onder leiding staat van het olie- en geneesmiddelenkartel. Met hun agressieve taal en handelingen hebben deze bewegingen maar één doel voor ogen: de destabilisatie van de democratie en de voorbereiding op de onbeperkte wereldwijde heerschappij van het kartel.

Het propaganda-apparaat van de nazi-kartelcoalitie, inclusief de pers, radioshows enz., werd het model van de hedendaagse media van het olie- en geneesmiddelenkartel, inclusief Wikipedia. Het doel dat beide systemen gemeen hebben bestaat in:

De nazi "bruinhemden" uit de jaren '30 werden het model voor de hedendaagse 'bewegingen' die onder leiding staan van het olie- en geneesmiddelenkartel.

 1. Mensen te misleiden over alternatieven op de afhankelijkheid van de wereld van het olie- en geneesmiddelenkartel.
 2. Irrationeel agressieve en lasterlijke aanvallen te lanceren op ‘pioniers van verandering,’ bijvoorbeeld Dr. Rath.

De methodes van de propagandamarionetten van het olie- en geneesmiddelenkartel zijn vandaag de dag dezelfde als vroeger. Alle inspanningen om de valse verklaringen over Dr. Rath op Wikipedia recht te zetten worden onmiddellijk tegengewerkt door anonieme poortwachters die specifiek zijn aangewezen om alle informatie op Wikipedia over de ‘pioniers van verandering’ te controleren.

Dit is de achtergrond van de informatie op Wikipedia over Dr. Rath. Zoals wij hieronder tonen, is het artikel op Wikipedia over Dr. Rath opgemaakt uit een complex weefsel van halve waarheden, opzettelijk uit zijn verband gerukt en regelrechte onwaarheden. Het is een product van zogenaamde “redacteurs” zoals MastCell en Keepcalmandcarryon, met als doel Dr. Rath te schande te maken, en zo het monopolie van de farmaceutische industrie in de gezondheidssector van 1 biljoen dollar per jaar te verdedigen. De informatie op deze pagina is bedoeld om het evenwicht te herstellen, en is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de feiten.

 1. De uitbreiding van de cellulaire geneeskunde zal de kunstmatige muur doorbreken die vandaag tussen de wetenschap van de voedingsbiochemie en de reguliere geneeskunde staat

  FICTIE: Het onderzoek van Dr. Rath naar diabetes, cardiovasculaire ziekten, kanker en hiv/aids is “niet gestaafd op betrouwbaar medisch onderzoek.”

  FEIT: De wetenschappelijke bevindingen van Dr. Rath in natuurlijke gezondheidszorg is gestaafd op in overvloed betrouwbare medische onderzoeken die gepubliceerd werden in toonaangevende magazines. Klik hier en hier om deze zelf te lezen.

 2. FICTIE: In zijn pleidooi voor een aanpak gericht op de celgezondheid voor de preventie en behandeling van ziekten, vermeld Dr. Rath “anekdotische succesrapporten die niet kunnen worden bevestigd.”

  Magnetische-resonantiescans die bewijzen dat het onderzoek van Dr. Rath op geslaagde wijze werd toegepast om een hersentumor te genezen.

  FEIT: Uit gedocumenteerd wetenschappelijk bewijsmateriaal blijkt dat het onderzoek van Dr. Rath op geslaagde wijze werd gebruikt om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Dit bewijsmateriaal zijn onder andere: MR-scans waarop getoond wordt hoe een hersentumor is verdwenenCT-scans waarop de geslaagde behandeling van een patiënt met een metastaserende prostaatkanker en CT-scans waarop getoond wordt hoe een aandoening van de kransslagaders is teruggedrongen. Het onderzoeksinstituut van Dr. Rath heeft succesvolle klinische studies gepubliceerd over aritmie, artritisastmaatherosclerosecholesterol, diabetes, hartziektenhartstoornissenhoge bloeddruk,periodontitistinnitus en andere gezondheidstoestanden.

 3. FICTIE: Dr. Rath “is verantwoordelijk voor de dood van mensen door ze te lokken met een niet-erkende behandeling zonder enig wetenschappelijk bewijs".

  FEIT: De website van de nationale bibliotheek Library of Medicine (PubMed) bevat meer dan 100 studies gepubliceerd door Dr. Rath, Dr. Niedzwiecki en hun team van onderzoekers van het Dr. Rath Research Institute. Gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, hun onderzoek levert overtuigend wetenschappelijk bewijs van de veiligheid en effectiviteit van Dr. Rath Cellular Health aanpak.

  Wetenschappers van het Dr. Rath Research Instituut in Californië hebben een baanbrekende studie (april 2015) gepubliceerd in het American Journal of Cardiovascular Disease. In deze studie staan bewijzen dat hart- en vaatziekten een vroege vorm is van de ziekte scheurbuik. Voortbouwend op een ontdekking van Dr. Matthias Rath in de jaren 90, deelt deze publicatie een grote klap uit aan – de theorie van hart- en vaatziekten. ( uitroeiing van hart- en vaatziekten als grootste doodsoorzaak).

  De autorisatiestudie van AZT levert het enige bewijs van de klinische gunstige effecten van ARV's, maar deze effecten waren van korte duur en werden vergezeld van ernstige bijwerkingen. Bovendien moest 21% van de personen die AZT toegediend kregen in leven gehouden worden met transfusies van rode bloedcellen.

  Dr. Rath's aanpak staat in schril contrast met de gevaren en de ineffectiviteit van farmaceutische geneesmiddelen, waarvan de bijwerkingen de belangrijkste oorzaak zijn van overlijden van hart- en vaatziekten, en kanker in de geïndustrialiseerde landen.

  Het is algemeen bekend dat er een verband is tussen de "chemo" geneesmiddelen tegen kanker, (oorspronkelijk ontwikkeld uit mosterdgas voor chemische oorlogvoering) en ernstigste neveneffecten, zoals orgaanstoornissen en dood.

  De aids-geneesmiddelen – de zogenaamde Antiretrovirale (ARV) geneesmiddelen – zijn niets meer of minder dan giftige "chemo" kankerstoffen die in pillen zijn verwerkt voor een gemakkelijkere verdeling onder de arme bevolking.

  Deze uiterst giftige stoffen worden verstrekt aan miljoenen mensen in de ontwikkelingslanden die lijden aan immunodeficiëntie – Het hoofddoel van deze geneesmiddelen is het immuunsysteem te vernietigen.

  Omdat het immuunsysteem systematisch wordt vernietigd door de ARV's, is het geen wonder dat er geen klinische studies bestaan die aantonen dat het nemen van ARV's voordelen op lange termijn heeft voor de gezondheid. In feite sterven miljoenen mensen in de ontwikkelingslanden dezelfde verschrikkelijke dood door een vergiftiging van hun lichaam als kankerpatiënten elders in de wereld.

  De ARV-handel is gewoon de uitbreiding van een ondernemingsmodel met kankerpatiënten, dat gedurende een halve eeuw ongehinderd is toegepast in de geïndustrialiseerde wereld, naar de ontwikkelingslanden.

  De farmaceutische industrie is in haar geschiedenis verantwoordelijk voor meer sterfgevallen dan zich hebben voorgedaan in de volledige geschiedenis van de mensheid samen.

  Het onethische ondernemingsmodel van de farmaceutische beleggingshandel wordt al decennialang toegepast. Dr. Rath was de eerste persoon in de geschiedenis die openlijk verklaarde dat de farmaceutische industrie het grootste obstakel is voor de menselijke gezondheid.

  Het is dus eenvoudig te begrijpen waarom de farmaceutische lobby en haar mediakanaal Wikipedia nu represailles nemen.

  Typerend voor het misleidende karakter van de lobbyisten van de geneesmiddelensector is dat ze Dr. Rath beschuldigen van precies die misdrijven die de farmaceutische beleggingshandel in ziekten in feite elke dag zelf begaat.

 4. FICTIE: Wat betreft de vitamineformuleringen van Dr. Rath “is er voor geen enkele van de stoffen een kankergenezend effect gedocumenteerd.”

  In september 2005 bevestigden wetenschappers in de hierboven afgebeelde National Institutes of Health van de regering van de VS dat vitamine C op selectieve wijze kankercellen doodt.

  FEIT: De onwaarheid van deze verklaring is aantoonbaar. In een studie die in 2005 werd gepubliceerd in het verslag van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten, bevestigden wetenschappers in de National Institutes of Health dat vitamine C op selectieve wijze kankercellen doodt. Hun werk bevestigde de ontdekkingen van Dr. Rath en zijn team. Ruim drie jaar eerder hadden zij hun bevindingen gepresenteerd op de 19e jaarlijkse borstkankerconferentie in Miami Florida. Gedetailleerde informatie over hun wetenschappelijke doorbraak werd gepubliceerd in ‘USA Today’. In 2006, werd in het magazine van de Canadian Medicial Association een follow-up van dit onderzoek gepubliceerd. Daarin stond informatie over twee kankerpatiënten die genezen waren met behulp van intraveneuze vitamine C en voedingssupplementen. Een derde kankerpatiënt, die een vergelijkbaar behandelingsregime had gevolgd, leefde nog zeven jaar vanaf de diagnose. Gedurende het grootste deel van deze periode bleef ze kankervrij, ondanks het feit dat ze een stevige rookster was.

  Dr. Rath en Dr. Aleksandra Niedzwiecki, hoofd van het onderzoeksinstituut van Dr. Rath, publiceerden een overzicht van 2 decennia kankeronderzoek in een historisch boek. We raden u aan dit boek te lezen en het wetenschappelijk bewijs zelf te beoordelen!

 5. FICTIE: Dr. Rath heeft beweerd dat vitamines hiv/aids kunnen “genezen” .

  Dr. Luc Montagnier die in 2008 de Nobelprijs voor geneeskunde kreeg voor de ontdekking van hiv, heeft zich openlijk uitgesproken ten gunste van het gebruik van voedingsdiëten en micronutriënten in de strijd tegen hiv/aids.

  FEIT: Tot op heden zijn er 9 Nobelprijzen uitgereikt voor de ontdekking van de voordelen van vitamines voor de gezondheid. Bij vele van deze prijzen werd er specifiek verwezen naar de rol van vitamines in de verbetering van het immuunsysteem.

  Wie de rol van micronutriënten in de verbetering van de werking van het immuunsysteem van het menselijke lichaam – inclusief de versterking van het immuunsysteem bij patiënten met immunodeficiëntie – in twijfel trekt, neemt daarmee een standpunt in zonder wetenschappelijke basis.

  Bovendien heeft Dr. Rath nooit beweerd dat vitamines een “remedie” zijn voor hiv/aids. Hoewel Wikipedia opzettelijk probeert zijn verklaringen in een verkeerd daglicht te stellen, is zijn standpunt bij al deze aanvallen altijd duidelijk en consistent geweest. Namelijk micronutriënten zijn in staat om een ommekeer te veroorzaken in de koers van de ziekte. In dit opzicht is het opmerkelijk dat onafhankelijke studies die werden gepubliceerd in aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijke magazines bevestigen dat de klinische voordelen van micronutriëntsupplementen zijn aangetoond in hiv/aids. Deze studies blijven deze echter onvermeld in het artikel op Wikipedia over Dr. Rath. 

  In een indrukwekkend voorbeeld bleek dat Dr. Rath gelijk had. Deze klinische studie is gepubliceerd in november 2013. Hieruit bleek dat op de lange termijn , suppletie met multivitaminen en selenium voor HIV-geïnfecteerde patiënten in Botswana het risico verminderde van verval en ziekte. Deze studie is gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA), 's werelds meest verspreide medisch vakblad. Het opmerkelijke is dat de patiënten in deze studie geen giftige antiretrovirale (ARV) medicijnen hebben ingenomen.

  Zelfs prof. Louis Montagnier,  nam alle twijfel weg over wie het bij het rechte en het verkeerde eind heeft. In een historisch interview (2009)steunde Prof. Montagnier Dr. Rath en zijn team volledig het standpunt dat ze al bijna een decennium lang innemen: ARV's kunnen geen genezing of ommekeer van aids veroorzaken. De enige wetenschappelijke benadering om mensen die aan aids lijden te helpen is een optimale inname van micronutriënten om hun immuunsysteem te versterken.

 6. FICTIE: Dr. Rath heeft “laten doorschemeren dat zijn beweringen bevestigd werden door de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF en UNAIDS.”

  De noodzaak om nationale natuurlijke gezondheidsprogramma's in te voeren als elementaire gezondheidsmaatregel is erkend door de Verenigde Naties en suborganisaties die betrokken zijn bij de beheersing van de wereldwijde hiv/aids-epidemie.

  FEIT: Deze uitspraak is een opzettelijke verkeerde voorstelling van de feiten. In werkelijkheid heeft Dr. Rath in een inspanning om de censuur van de levensreddende natuurlijke gezondheidsinformatie te doorbreken er duidelijk op gewezen dat de noodzaak om nationale natuurlijke gezondheidsprogramma's in te voeren als elementaire gezondheidsmaatregel. Dit is erkend door de Verenigde Naties en suborganisaties die betrokken zijn bij de beheersing van de wereldwijde hiv/aids-epidemie. Om deze bewijzen zelf te bekijken, kunt u de volgende rapporten downloaden:

  • TEKORT AAN VITAMINES EN MINERALEN – EEN WERELDWIJD BEOORDELINGSRAPPORT VAN DE SCHADE(UNICEF, 2004) Hierin wordt vermeld dat "Een derde van de wereldbevolking lijdt aan een tekort aan vitamines en mineralen – waardoor geest, lichaam, energie en de economische uitzichten van landen verzwakken”, UNICEF beveelt specifiek aan om "kwetsbare groepen – in het bijzonder kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd – te voorzien van vitamine- en mineraalsupplementen in de vorm van tabletten, capsules en siropen, die slechts een paar cent per persoon per jaar kosten.”  
  • PEDIATRISCHE HIV-BESMETTING EN AIDS (UNAIDS, 2002) In dit rapport wordt expliciet vermeld dat "de invoering van nationale vitamineprogramma's kosteneffectief is in ontwikkelingslanden. Inspanningen moeten worden geleverd om alle kinderen, en in het bijzonder kinderen met een hiv-besmetting, op te nemen in deze programma's".
  • VOEDINGSVEREISTEN VOOR MENSEN DIE LEVEN MET HIV/AIDS (Wereldgezondheidsorganisatie, 2003) In dit rapport worden specifieke aanbevelingen gegeven met betrekking tot supplementen voor mensen die leven met hiv/aids, zoals vitamine A voor kinderen; suppletie met ijzer-folaat tijdens de zwangerschaps- en lactatieperiode.
  • VOEDING EN HIV/AIDS (Verenigde Naties, Administratieve Coördinatiecommissie, Subcommissie voor voeding, 2001). In de aanbevelingen van dit symposium werden expliciet de verrijking van voedingsmiddelen en de voedingssuppletie met vitamines vermeld. Bovendien heeft Peter Piot, algemeen directeur van UNAIDS, duidelijk verklaard: "Alle discussies over het zeer complexe probleem van de verzorging en behandeling van mensen met hiv/aids werd teruggebracht tot de prijs van de antiretrovirale geneesmiddelen. Dit is een schande, en het heeft ook een averechtse werking. Ik wil daarom bij deze verklaren dat de stem van de voedingsleer luider en sterker moet gaan klinken op het gebied van hiv. Ik wil u allen ook aansporen om deze boodschap onder de aandacht te brengen."
 7. ARV's zijn giftig voor het beenmerg en het bloedcellensysteem, en kunnen bloedarmoede (verlies van rode bloedcellen) en leukopenie (verlies van witte bloedcellen) veroorzaken.

  FICTIE: Door antiretrovirale drugs (ARV's) te bestempelen als “giftig en gevaarlijk”, heeft Dr. Rath "mogelijk duizenden levens in Zuid-Afrika in gevaar gebracht”.

  FEIT: ARV's zijn geen geneesmiddel voor aids, zelfs na een kwarteeuw, is er geen gecontroleerd klinisch bewijs op lange termijn voorhanden dat ze levensverlengend zijn. ARVs kunnen bovendien ernstige neveneffecten hebben en medicamenteuze immunodeficiëntie veroorzaken. Daarom hebben Dr. Rath en zijn team, door te pleiten voor veilige, natuurlijke therapieën, ondersteund door  onafhankelijke studies die gepubliceerd werden in aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijke tijdschriften, eerder levens gered dan ze in gevaar te brengen.

  Zie ook de antwoorden op 3 en 4 hierboven.

 8. FICTIE: In Zuid-Afrika deed Dr. Rath “foute en misleidende uitspraken” over de Treatment Action Campaign (TAC).

  De functie van de TAC bestond erin de toenmalige regering van de hierboven afgebeelde president Thabo Mbeki te destabiliseren, en ervoor te zorgen dat het land in handen kwam van de huidige met corruptie overladen president, farma-marionet Jacob Zuma.

  FEIT: In een vonnis van de rechtbank dat werd uitgesproken in Kaapstad, Zuid-Afrika, in maart 2006, verklaarde de rechter uitdrukkelijk dat hij er niet van overtuigd was dat de volgende uitspraken over de TAC – een groep die campagne voert voor het gebruik van giftige antiretrovirale geneesmiddelen voor alle mensen die aan aids leiden – lasterlijk waren:

  • De TAC organiseert gehuurd publiek voor de geneesmiddelenindustrie;
  • De TAC betaalt mensen om deel te nemen aan demonstraties;
  • De TAC moedigt mensen aan om geneesmiddelen te nemen die schadelijk voor hen zijn en hen zullen doden;
  • De TAC dwingt de regering om miljoenen rand te besteden aan giftige geneesmiddelen;
  • De TAC dwingt de regering om ziekten en dood te verspreiden onder de mensen van Zuid-Afrika;
  • De TAC destabiliseert de democratie in Zuid-Afrika.

  Het organisatorische doel en gedrag van de TAC-bende in Zuid-Afrika is precies gemodelleerd naar dat van de nazi’s uit het Duitsland van de jaren '30. De functie van de TAC bestond erin de toenmalige regering van president Thabo Mbeki te destabiliseren en ervoor te zorgen dat het land in handen kwam van de huidige met corruptie overladen president, farma-marionet Jacob Zuma.

  Precies dezelfde methodes werden gebruikt door de “bruinhemden”: de democratisch verkozen regering destabiliseren door systematisch burgerlijke onrust te zaaien. Doel is de macht te verwerven voor de nazi-marionetten van het kartel.

  Het was dan ook veelzeggend dat de leider van de Zuid-Afrikaanse partij Democratic Alliance, Helen Zille, in december 2011 enkele hiv/aids-activisten ervan beschuldigde zich te gedragen als een “aids-Gestapo.” In haar wekelijkse nieuwsbrief in de Cape Times schreef ze dat bepaalde mensenrechtenactivisten selectief waren in de rechten die ze wilden steunen, en terwijl ze morele superioriteit claimen, “houden ze er verderfelijke praktijken op na” om te vermijden dat er iemand hun toegeëigende rol in twijfel trekt. Hoewel ze geen namen noemde, concludeerden schatmeester Nathan Geffen en oprichter Zackie Achmat van de TAC onmiddellijk dat ze verwees naar de TAC. Ze probeerden te pretenderen dat haar gedrag "prikkelbaar" was.

 9. De activiteiten van de Stichting leidden tot de beslissing van de Zuid-Afrikaanse regering om 20.000 gemeenschapstuinen aan te leggen over het hele land.

  FICTIE: De Dr. Rath Gezondheidsstichting “verspreidde tienduizenden pamfletten in de arme Zuid-Afrikaanse kleurlingenwijken, zoals Khayelitsha, met de bewering dat de hiv-medicatie “vergif”  was, en met het dringende verzoek aan hiv-positieve mensen om voor de behandeling van hiv/aids het type vitamines te nemen dat Rath verkoopt.”

  FEIT: Het is waar dat de Dr. Rath Gezondheidsstichting Afrika informatiefolders verspreidde in de Zuid-Afrikaanse kleurlingenwijken, om de mensen te informeren over de gevaren van de ARV-medicatie. De mensen werden in deze folders aangespoord om vitamines te nemen. Dit was een dringende en in veel gevallen levensreddende maatregel.

  Deze actie resulteerde onder andere in het besluit van de Zuid-Afrikaanse regering om 20.000 gemeenschapstuinen aan te leggen over het hele land, waarin fruit en groenten die rijk zijn aan vitamines konden worden geoogst om de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

  De inhoud van deze belangrijke informatiebladen voor de volksgezondheid is hierhier en hier gedocumenteerd.

 10. Uiteindelijk zal de gewetenloze farmaceutische 'beleggingshandel in ziekten' worden vervangen door een nieuw wereldwijd gezondheidszorgsysteem, dat gericht is op de behoeften van miljoenen mensen, en niet op de hebzucht van een handvol aandeelhouders van geneesmiddelenbedrijven.

  FICTIE: De Dr. Rath Gezondheidsstichting heeft naar schatting "miljoenen" verdiend aan de verkoop van voedingssupplementen.

  FEIT: De volledige Dr. Rath groep is eigendom van een non-profitstichting. Het doel van deze stichting bestaat erin onderzoek te voeren en opleidingen aan te bieden in wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheidszorg, en gerelateerde humanitaire projecten.

  Alle activiteiten van Dr. Rath groep worden verricht in een non-profitcontext. Dit staat in schril contrast met de farmaceutische handel in ziekten, die winsten boven mensenlevens stelt.

  Het is dan ook niet wonderbaarlijk dat ook hier de Wikipedia-marionetten van het geneesmiddelenkartel de feiten proberen te verdraaien. In hun poging de aandacht af te leiden van hun onmenselijke en onethische bedrijfsvoering van het geneesmiddelenkartel, beschuldigen de lobbyisten van dit kartel de ‘pioniers van de verandering’ op hun beurt van onethisch gedrag.

  Door de strikte non-profitbenadering zijn Dr. Rath en de Dr. Rath Gezondheidsstichting de pioniers van het gezondheidszorgsysteem van de toekomst. Uiteindelijk zal de ongegeneerde farmaceutische ‘beleggingshandel in ziekten’ worden vervangen door een nieuw wereldwijd gezondheidszorgsysteem, dat gericht is op de behoeften van miljoenen mensen, en niet op de hebzucht van een handvol aandeelhouders van de farmaceutische industrie.