Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroepen

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

Vanaf de allereerste publicaties van ‘MastCell’  in augustus 2006 werd het meteen  duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis zich concentreerden op de uitoefening van geneeskunde op farmaceutische basis.

Lees meer hier.

Versterking van de status-quo

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar  een manier om de gevestigde orde te versterken?

Lees meer hier.

De Soros-connectie

Een van de belangrijkste aanhangers van de Wikimedia Stichting is het "Open Society Institute", opgericht door de voorzitter van Soros Fund Management LLC, George Soros.

Lees meer hier.

De wetten van de transformatie en de toepassing ervan in het streven naar gezondheid in de 21e eeuw

 1. Een transformatie naar een vooruitgang in de geschiedenis van de mensheid wordt teweeggebracht door vormen van wetenschappelijke, sociale of politieke vooruitgang die duidelijke voordelen inhouden voor alle mensen in de wereld, in vergelijking met de gevestigde orde.
 2. Hoe groter de economische belangen en de voorrechten van de gevestigde orde, hoe heviger zijn weerstand tegen veranderingen.
 3. De gevestigde orde zal in zijn inspanningen om zijn voorrechten te verdedigen voor geen enkele maatregel terugdeinzen die een behoud van zijn belangen en invloed verzekert. De kern van deze strategie zijn heftige aanvallen op de pioniers van de verandering. Onder meer door rechtszaken onder willekeurige en valse voorwendsels. Openbare schandaliserende berichten op kleine en grote schaal in de media in handen van de gevestigde orde.   
 4. In de recente geschiedenis is de wereld getuige geweest van succesvolle transformaties op nationale en regionale niveaus. Van bewegingen voor burgerrechten en nationale bevrijdingsbewegingen tot de bevrijding van het kolonialisme en de apartheid. Vandaag de dag wordt de wereld geconfronteerd met de nood aan een wereldwijde transformatie: de bevrijding van de mensheid uit de wurggreep van de farmaceutische ‘beleggingshandel in ziekten’.
 5. In de afgelopen eeuw heeft de farmaceutische beleggingshandel zich ontwikkeld tot een van de grootste machten aller tijden. Ze beweren dat ze gezondheid verschaffen, maar de bloei van heel deze industrie is gebaseerd op de toename van ziekten die een markt vormen voor de gepatenteerde geneesmiddelen van deze industrie. 
 6. Het is verbazingwekkend dat deze eenvoudige analyse nog steeds niet een wereldwijd protest heeft opgeroepen. De reden hiervoor is de enorme investering die deze industrie heeft geleverd om voor iedereen in de wereld de onmenselijke aard van dit ondernemingsmodel verborgen te houden.
 7. Als rechtstreeks resultaat van dit bedrog met de 'handel in ziekten' dat al een eeuw aan de gang is, zijn er al meer mensen gestorven dan in alle oorlogen van de mensheid samen, en zijn de economie├źn van vele staten geru├»neerd.
 8. Van alle verschillende factoren die de transformatie in de hand werken, hebben de vorderingen in het veld van de wetenschap meestal de meest directe impact, omdat ze kunnen worden gereproduceerd en bewezen. Van deze wetenschappelijke vorderingen worden de vorderingen die betrekking hebben op de menselijke gezondheid meestal het snelst aanvaard, omdat een verbeterde gezondheid de belangrijkste behoefte is van de hele mensheid.
 9. Door de recente ontwikkelingen in de natuurlijke gezondheidszorg heeft de mens zich grotendeels kunnen ontdoen van de meeste hedendaagse veel voorkomende ziekten. Cardiovasculaire ziekten, kanker en andere zogenaamde niet-overdraagbare ziekten die vandaag doodsoorzaak nummer 1 zijn. Zouden grotendeels kunnen worden beheerst met natuurlijke middelen. De beheersing en uiteindelijke uitroeiing van deze ziekten zal daarmee een einde maken aan de frauduleuze farmaceutische ‘beleggingshandel in ziekten’.
 10. Als we samen streven naar dit geweldige doel, is het vooruitzicht van de mensheid adembenemend. De aanzienlijke vermindering van hartziekten en kanker zal alleen al 3 op 4 levens op onze planeet redden. De gemiddelde levensverwachting zal stijgen in goede gezondheid. Jaarlijks zullen tientallen biljoenen dollars bespaard kunnen worden, die nu gebruikt worden om de frauduleuze ‘handel in ziekten’ in stand te houden. Dit geld zal beschikbaar komen om dringendere noden in de mensheid aan te pakken zoals honger, analfabetisme, werkloosheid, milieubescherming en andere zaken.
 11. De wereldwijde gezondheidsbevrijdingsbeweging van de 21e eeuw is vergelijkbaar met de historische overgang van de Donkere Eeuwen naar de Moderne Tijden, in de 16e eeuw. Toen kwam er met de uitvinding van de drukpers een einde aan het analfabetisme van de massa. En daarmee werd de menselijke geest bevrijd. De mensheid is nu klaar om de tweede wereldwijde en blijvende bevrijding in haar geschiedenis te organiseren: de bevrijding van de menselijke gezondheid van het frauduleuze juk van de ‘handel in ziekten’.
 12. Het moment waarop de volkeren van de wereld zich verenigen en in actie komen is nu aangebroken. Want als wij niet in actie komen, zal de gevestigde orde dat doen.